Najważniejsze informacje o cukrzycy typu 1.

Do druku i przekazania opiekunom, nauczycielom, w szkole i przedszkolu. Każdy powinien to wiedzieć. Opracowane przez lekarza diabetologa. Format A4 do druku.


Leave a Reply