Adres Fundacji:

„Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“
03-974 Warszawa
Lotaryńska 22 lok. 16

email: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl; a.myczkowska@fundacjaslodziaki.pl

Konto bankowe:

ING Bank Śląski: 38 1050 1012 1000 0090 3116 2416

Dane rejestrowe:

KRS: 0000661403, Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fundusz założycielski: 2000 PLN
NIP: 113-292-89-98
REGON: 366483348