Skorzystaj z możliwości wsparcia naszej działalności:

 • możesz wpłacić darowiznę na rzecz Słodziaków przekazując dowolną kwotę na konto bankowe:
  ING Bank Śląski 38 1050 1012 1000 0090 3116 2416
  (z dopiskiem: na cele statutowe)
 • jesli mieszkasz poza granicami Polski i chcesz wpłacić darowiznę możesz to zrobić tu:
  KOD SWIFT ING BPLPW; IBAN: PL 38 1050 1012 1000 0090 3116 2416

PAMIĘTAJ: Możesz wspierać naszą Fundację przez cały rok i odliczać wpłaty w ramach 6% progu. Tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu (w ramach wspomnianego 6% progu, w tytule przelewu napisz: na cele statutowe).

 

Klauzula dla darczyńców

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ z siedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa (dalej Fundacja Słodziaki).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych związanych z realizacją przyjęcia darowizny.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO- wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: e-mail: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl lub „Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ z siedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa.