Wsparcie KRS:0000661403

Skorzystaj z możliwości wsparcia naszej działalności:

 • Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Raz do roku, rozliczając PIT możesz przekazać nam swój 1,5 proc. podatku. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz KRS 0000661403.
 • Możesz wpłacić darowiznę na rzecz Słodziaków przekazując dowolną kwotę na konto bankowe: ING Bank Śląski 38 1050 1012 1000 0090 3116 2416 (z dopiskiem: na cele statutowe);
 • Jeśli mieszkasz poza granicami Polski i chcesz wpłacić darowiznę możesz to zrobić tu:
  KOD SWIFT ING BPLPW; IBAN: PL 38 1050 1012 1000 0090 3116 2416
 • PAMIĘTAJ: Możesz wspierać naszą Fundację przez cały rok i odliczać wpłaty w ramach 6 proc. progu. Tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu – w ramach wspomnianego 6 proc. progu. W tytule przelewu napisz: na cele statutowe.

email: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl

Dane rejestrowe Słodziaki – Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą:

Siedziba: 03-974 Warszawa ul. Lotaryńska 22

NIP: 113-292-89-98
REGON: 366483348

KRS: 0000661403

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fundusz założycielski: 2000 PLN

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ z siedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22, 03-974 Warszawa (dalej Fundacja Słodziaki).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje pytania i wiadomości, które skierowałeś do Fundacji w celu prowadzenia korespondencji i wymiany informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest komunikowanie się z osobami zainteresowanymi w pozyskaniu informacji na temat świadczonych usług przez Fundacje. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale bez podania danych wymiana korespondencji/wiadomości nie będzie możliwa.

Fundacja będzie udostępniać Twoje dane osobowe odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności firmom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Fundacja będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fundacją, a także dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż 1 rok od czasu wysłania do Fundacji Twojej ostatniej wiadomości.  

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

E-mail: slodziaki@fundacjaslodziaki.pl

„Słodziaki – Fundacja dla dzieci z cukrzycą“ zsiedzibą w Warszawie, ul. Lotaryńska 22 lok. 16, 03-974 Warszawa(dalej Fundacja Słodziaki).