Rowerowe wyzwanie CIECH-u wesprze edukację o cukrzycy

38 386 kilometrów przejechali pracownicy Grupy CIECH podczas rowerowego wyzwania zorganizowanego w ramach popularnej aplikacji sportowej. Pokonany przez pracowników i pracowniczki dystans firma zamieniła na finansowe wsparcie Słodziaków.

Wsparcie organizacji społecznych, promocja aktywności pracowników i budowa przyjaznego oraz atrakcyjnego miejsca pracy są elementami ambitnej strategii ESG przyjętej przez Grupę CIECH.

Kwota, którą wspólnie przyznano fundacji jest efektem sportowego, zespołowego wyzwania, jakie podjęli pracownicy spółek z Grupy CIECH. Przejechane przez nich na rowerze – w ciągu 3 miesięcy – kilometry CIECH zobowiązał się przeliczyć na złotówki. Pomysł zjednoczył licznych zainteresowanych pomocą dzieciom pracowników z różnych spółek z Grupy. Dystans rejestrowano poprzez popularną sportową aplikację mobilną.

– Po raz kolejny nasi pracownicy pokazali wyjątkowe zaangażowanie i dużą orientację na realizację postawionych im celów. Bardzo cieszę się, że w spółkach z Grupy CIECH udało się nam zjednoczyć całą masę rowerzystów i rowerzystek w tak szczytnym celu. Serdecznie dziękuję im wszystkim za olbrzymi wysiłek, który przełożył się na realne wsparcie Słodziaków. Pracownicy Fundacji na co dzień oddają swoje serca najbardziej potrzebującym i mam nadzieję, że wykręcona przez nasze koleżanki i kolegów kwota pozwoli na dalszy rozwój jej działalności, tak ważnej i zauważalnej dla wszystkich, którzy zetknęli się z problematyką cukrzycy wśród najmłodszych – powiedział Kamil Majczak, prezes Zarządu CIECH.

– Dziękujemy za wsparcie płynące z Waszych serc i płuc. Kwota, którą otrzymujemy od CIECH, pozwoli nam na kontynuowanie kolejnych programów edukacyjnych. Cieszy nas, że spółki społecznie odpowiedzialne tak poważnie podchodzą do swoich zobowiązań ESG. Wsparcie udzielane przez partnerów biznesowych, ale także osoby prywatne, pozwala nam budować świadomość tego, jak poważnym problemem jest cukrzyca dzieci. Liczymy, że wsparcie tak dużej organizacji jak CIECH pozwoli na nagłośnienie tego problemu – podkreśliła Aleksandra Myczkowska-Utrata, prezeska Fundacji Słodziaki.

Wsparcie Fundacji jest kolejnym przedsięwzięciem CIECH podkreślającym zaangażowanie Grupy i jej pracowników w realizację przyjętej strategii ESG. Strategia obejmuje zobowiązania firmy w zakresie ochrony środowiska, troski o społeczeństwo oraz najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Firma wspiera liczne inicjatywy społeczne, zwłaszcza w sąsiedztwie swoich zakładów produkcyjnych, angażując w nie także swoich pracowników i pracowniczki.

W trosce o zdrowie załogi Grupa CIECH opracowała autorski program pod nazwą „ZdrowiejMy”. To kompleksowe inicjatywy związane z ruchem i aktywnością fizyczną, profilaktyką zdrowotną oraz psychoedukacją. Program stanowi również kolejny krok w rozwoju polityki prozdrowotnej w Grupie. Celem inicjatywy „ZdrowiejMy” jest kształtowanie dobrych nawyków pracowników i pracowniczek w zakresie troski o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *